Brukarråd

Capio Ätstörningscenter har samarbete med Frisk&Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, i form av brukarråd som träffas regelbundet.

I brukarrådet har Frisk&Fri möjlighet att förmedla synpunkter och föra diskussioner kring vår behandling, bemötande och resultat. Enskilda ärenden diskuteras inte. Brukarrådet ger oss inom Capio Ätstörningscenter ett verktyg för att ytterligare kunna förbättra vården och omhändertagandet av patienter med ätstörningar och deras närstående.

För mer information om Frisk&Fri och brukarrådet, se www.friskfri.se 
 

I Brukarrådet har vi i Frisk&Fri möjlighet att säga vår mening om hur vi tycker att vården ska se ut.
Brukarrådet är däremot inte ett beslutande organ och Frisk&Fri är inte ansvarig för hur vården bedrivs inom Capio Ätstörningscenter .”