Om ätstörningar

Ätstörningar kan ta sig många olika uttryck. Vissa individer utvecklar anorektiska symtom med övervägande självsvält. Andra utvecklar hetsätningar med kompensationsbeteenden som t.ex. kräkningar eller extrem motion. Kroppsvikten är mycket olika, alltifrån svår undervikt till kraftig övervikt. Gränsdragningen mellan de olika ätstörningsdiagnoserna kan vara svår att göra och det är vanligt att samma person växlar mellan olika diagnoser under ätstörningens förlopp.

Gemensamt för samtliga ätstörningar är dock en utpräglad upptagenhet med kropp, vikt och ätande, och en tydlig ambition att hålla igen på maten och gå ner i vikt.

Det kan ta lång tid att bli frisk från sin ätstörning, ibland flera år. Förutom en fungerande behandling kräver det också ett aktivt engagemang från patienten.